Knogleoperationer

Knogle- og ledoperationer

Knogleoperationer

Vi udfører forskellige ortopædiske operationer, blandt andet operation for knoglefrakturer, sprunget korsbånd, patella luxation og evt. amputationer mm..

​Når det drejer sig om omfattende behandlingsforløb er det særligt vigtigt med god kommunikation. Derfor får du inden operationen en grundig beskrivelse af operationen, information om risici og succesrate, samt en oversigt over de forventede udgifter.

​Efter operationen får du grundig instruktion i den opfølgende behandling af patienten i hjemmet, så du som ejer kan hjælpe dit ny-opererede dyr til hurtigere at komme sig.
Dette kan omfatte øvelser i selv skal udføre hjemme, til evt. genoptræningsforløb her på klinikken. ​

Du får desuden tilbud om et fysioterapeutisk genoptræningsforløb på hospitalet, som vil være tilpasset dit dyrs behov.

(+45) 97 42 17 99
post@hhd.dk